ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

ბათუმის ბოტანიკური ბაღი ერთ-ერთი უდიდესი ბოტანიკური ბაღია ევროპაში, რომელიც მდებარეობს 113 ჰექტარ ფართობზე, Mtirala House-დან 9 კმ-ის დაშორებით.
ბათუმის ბოტანიკური ბაღი გამოირჩევა სპეციფიკური და მრავალფეროვანი ფიზიკური და გეოგრაფიული პირობებით.
1881 წლიდან ბათუმში მნიშვნელოვანი შესავალი სამუშაოები ჩაატარა მეჩისლავ დ’ალფონსმა, მას საკუთარი ბაღი ჰქონდა ჩაქვასთან ახლოს. ამიერკავკასიის შავი ზღვის სანაპიროზე მცენარეების შემოტანის ერთ-ერთი ინიციატორია გეოგრაფი და ბოტანიკოსი, მოგზაური პაველ ტატარინოვი. 1892 წელს, 10 ჰექტარ ფართობზე, მან შექმნა ე.წ. აკლიმატიზაციის ბაღი, რომელიც დღეს ბაღის “ზედა პარკის” სახელითაა ცნობილი.
ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაარსება უკავშირდება ხარკოვის უნივერსიტეტის პროფესორის ანდრეი კრასნოვის სახელს. 1912 წლის 3 ნოემბერს ჩაეყარა საფუძველი ბათუმის ბოტანიკურ ბაღს. ჯეისონ გორდესიანმა დიდი წვლილი შეიტანა ბაღის გაერთიანებაში.
ბაღის მდიდარი ფლორა მცენარეების წარმოშობის მიხედვით 9 ფიტოგეოგრაფიულ განყოფილებაშია თავმოყრილი. ბაღის კოლექცია შედგება ხის მცენარეების 1800 ტაქსონომიური ერთეულისგან, რომელთაგან 90 კავკასიური წარმოშობისაა, 1540 ტაქსონი კი სხვადასხვა უცხოური ფლორის წარმომადგენელია. ბათუმის ბოტანიკური ბაღი ახორციელებს სხვადასხვა პროგრამებს ადგილობრივი ფლორის, ორნამენტული მებაღეობისა და მეყვავილეობის დაცვის, მცენარეთა დაცვის, მეხილეობის, ეკო – განათლებისა და ტურიზმის დანერგვისა და კონსერვაციის მიზნით. ბაღის თანამშრომლები მონაწილეობენ ფუნდამენტური ხასიათის სხვადასხვა თეორიულ და ექსპერიმენტულ პროექტებში.
ბათუმის ბოტანიკური ბაღი მნიშვნელოვანი ცენტრია სოფლის მეურნეობისა და ბიოლოგიური ცოდნის გავრცელებისათვის. მას აქვს კავშირი 140-ზე მეტი ქვეყნის ბოტანიკურ ბაღებთან, უნივერსიტეტებთან და სხვა სამეცნიერო დაწესებულებებთან, რომელთანაც შემუშავებულია თანამშრომლობის მემორანდუმები. ბოლო პერიოდის განმავლობაში ბაღში ჩატარდა მრავალი საერთაშორისო ვიზიტი და საქმიანი შეხვედრა.
1998 წლიდან ბათუმის ბოტანიკური ბაღი გახდა მსოფლიო ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კავშირის (BGCI) წევრი, რასაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მსოფლიო ბოტანიკურ ბაღთან თანამშრომლობის, სამეცნიერო ინფორმაციის გაცვლისა და ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ერთიანი სტრატეგიული მიმართულების თვალსაზრისით.
ბოტანიკური ბაღი გამოირჩევა მდიდარი ჰერბარიული ფონდითა და სამეცნიერო ბიბლიოთეკით. ბაღში ქვეყნდება სხვადასხვა სამეცნიერო, პრაქტიკული, მეთოდური და საგანმანათლებლო ლიტერატურა და გაზეთი „ბოტანიკური ბაღი“.

გირჩევთ მოინახულოთ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი!